Privacy

BouWatch: GDPR en Privacy

 

BouWatch levert haar dienstverlening volledig conform de General Data Protection Regulation (‘GDPR’). Meer informatie zoals het privacy statement, de privacy FAQ en de procedures voor inzageverzoeken kunt u vinden op deze pagina.

BouWatch hecht veel waarde aan uw privacy en stelt dan ook alles in het werk om een eventuele inbreuk op de privacy van betrokkenen zo veel mogelijk te vermijden en te beperken. BouWatch verwerkt persoonsgegevens en valt daarmee onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Inhoud

  1. Privacy Statement
  2. Hoe werkt BouWatch
  3. De rol van BouWatch
  4. Rechten van betrokkenen
  5. Beveiliging persoonsgegevens en onze certificeringen
  6. Functionaris gegevensbescherming (FG)
  7. Meer informatie

Privacy Statement

De privacy van betrokkenen is voor BouWatch zeer belangrijk. BouWatch waakt met haar producten en diensten over personen en goederen. Een gedegen privacybeleid is hier integraal onderdeel van.

Privacy FAQ

Hoe werkt BouWatch

De BouWatch is een mobiel en tijdelijk camerabewakingsproduct. Deze camera’s kijken naar specifieke locaties op particulier terrein (in veel gevallen de bouwplaats). Deze camera’s werken op basis van detectiegebieden en kijken naar een beperkt deel van de locatie. Er wordt gedetecteerd op afwijkingen: het betreden van het detectiegebied door een persoon of voertuig). Bij detectie wordt er een alarm inclusief kort videofragment naar onze meldkamer verzonden. In de meldkamer worden de beelden door onze medewerkers bestudeerd en indien nodig waarschuwen wij contactpersonen, opvolgingsdienst, Politie of andere instanties.

Er wordt dus alleen gekeken naar video van alarmen en niet naar live video. Lokaal op de camera worden de live videobeelden wel opgeslagen. Lokale opslag dient voor het achteraf kunnen analyseren van incidenten. Zo kunnen relevante beelden aan bevoegde instanties zoals de politie beschikbaar gesteld worden. Deze lokale opnamen worden automatisch na 28 dagen verwijderd.

De rol van BouWatch

In de privacywetgeving (waaronder GDPR) is er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen verwerkersverantwoordelijke (data controller) en verwerker (data processor). De partij die het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt is de verwerkersverantwoordelijke.

In het geval van tijdelijke camerabewaking is de opdrachtgever van BouWatch de verwerkingsverantwoordelijke aangezien onze opdrachtgever het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt.

BouWatch is in deze situatie de verwerker, omdat zij namens en ten behoeve van haar opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt.

Onder GDPR hebben personen over wie de verwerkte persoonsgegevens gaan verschillende rechten. BouWatch staat in veel gevallen de opdrachtgever bij in het tegemoetkomen aan deze verzoeken.

Rechten van betrokkenen

Onder GDPR hebben mensen mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. Wilt u uw rechten als betrokkenen uitoefenen dient u dan uw verzoek schriftelijk in via privacy@bouwatch.nl.

Beveiliging persoonsgegevens en onze certificeringen

Bij de dienstverlening welke BouWatch biedt is beschikbaarheid en veiligheid van essentieel belang. Er is dan ook een zeer compleet pakket van maatregelen getroffen om integriteit, beschikbaarheid en veiligheid te borgen. Onderstaand enkele van de getroffen maatregelen:

Apparatuur geplaatst op streng beveiligde locaties voorzien van verschillende beveiligingsschillen conform de geldende eisen (zie certificeringen);

Implementatie van diverse technische maatregelen te beveiliging van informatie;

Alle communicatie geschiedt binnen een gesloten en versleuteld netwerk.

Certificeringen

Bij BouWatch zijn uw (persoons)gegevens in veilige handen. BouWatch beschikt over een meldkamer en servicedienst voorzien van de volgende certificeringen:

Bouwplaatsbeveiliging (K21024)

CCTV Toezichtcentrale (CCV CCTV T)

Particuliere Alarmcentrale (PAC) 2.0 (CCV PAC 2017)

Monitoring and receiving center (NEN-EN 50518)

Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001)

Veiligheids Certificaat Aannemers (VCA)

CO2-Prestatieladder

Daarnaast werken wij constant aan het verbeteren van onze dienstverlening, ook op het gebied van IT security en informatiebeveiliging.

Voor meer informatie over onze certificeringen zie onderstaande links:

KIWA Bouwatch

KIWA C-24

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze pagina nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de BouWatch Service desk via 088 118 18 00 of een e-mail sturen aan privacy@bouwatch.nl.

Bent u opzoek naar aanvullende informatie ten aanzien van GDPR dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .

Disclaimer

De verschafte informatie op deze pagina geldt als achtergrondinformatie op de geleverde dienstverlening door BouWatch, aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.